Хөнгөлөлтийн купон ашиглах

Хөнгөлөлтийн купон. Бид идэвхитэй болон байнгын хэрэглэгчдэд зөвхөн онлайн худалдан авалтын үед ашиглаж нийт үнийн дүнгээс тодорхой хувиар хөнгөлөлт эдлэх боломжтой ОНЛАЙН ХӨНГӨЛӨЛТИЙН КУПОН санал болгодог.

Хөнгөлөлтийн купоныг та манай фэйсбүүк хуудсыг дагаснаараа, санал асуулгад оролцосоноороо өөрийн цахим шуудангаараа хүлээн авах боломжтой. Та http://ekey.mn/optin/view.php?id=10 линкийг дарж санал асуулгад оролцоод хөнгөлтийн купон авч болно. Түүнчлэн та манай албан ёсны фэйсбүүк хуудас https://www.facebook.com/ekey.mn -т нэгдсэнээр янз бүрийн хөнгөлөлт урамшуулалын хөтөлбөрт оролцож болно.

Та хөнгөлөлтийн купоныг онлайн дэлгүүрт бүртгэл үүсгэн худалдан авалтын явцад дараах байдлаар ашиглана.

Та бүртгэл үүсгэн худалдан авах програм хангамжаа сонгоод хөнгөлөлтийн купон ашиглах сонголтыг хийн эмэйлээр хүлээн авсан купон кодоо оруулаад дараагийн хэсэгт шилжэхэд таны төлөх төлбөрийн дүнгээс купон дээрхи хувь хэмжээгээр автоматаар хасагдана.

Powered By XBull
Ekey Software Mall © 2021