Лиценз идэвхжүүлэх гэж юу вэ?

Програм хангамж худалдан авах гэдэг нь програмын албан ёсны лиценз худалдан авч буй хэрэг бөгөөд тус лицензийг идэвхжүүлэх кодын тусламжтайгаар идэвхжүүлэн програм үйлдвэрлэгчийн вэб хуудсаар дамжуулан баталгаажуулж байгаа хэрэг юм.

Тиймээс Ekey.mn-ээс танд илгээж буй лиценз идэвхжүүлэх код нь програм хангамжын хамгийн чухал хэсэг бөгөөд уг кодоор дамжуулан програмаа хянаж байгаа тул та бусдад дамжуулалгүй зөвшөөрөгдсөн тооны компьютерт ашиглах ёстой.

Powered By XBull
Ekey Software Mall © 2021